Song loan

Song Loan là một loại mõ nhỏ bằng gỗ cứng hình tròn dẹt, Song loan có hình dáng bé nhỏ so với các nhạc cụ khác, một mảnh gỗ tròn chưa bằng miệng chén. Có một cần gõ bằng sừng trâu uốn mỏng hoặc lá thép có độ đàn hồi cao, trên đầu cần có gắn miếng gỗ nhỏ để gõ xuống thân của nó, tạo ra âm thanh đều đặn Sản phẩm giúp bé làm quen với dụng cụ âm nhạc,kích thích thính giác,trí não…

error: Content is protected !!